Warning: stream_get_contents() expects parameter 1 to be resource, string given in /data01/virt68716/domeenid/www.klooga.planet.ee/htdocs/func.php on line 2964
Kodukord
Keskus      Uudised      Kontakt      
Info telefonil: 65 20 208 Kodukord

 

 

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse kodukord

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus on Keila valla noorsootööasutus, mis võimaldab noortel suhtlemist ja arendavat vabaaja tegevust kodu- ja koolivälisel ajal.

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse kodukord on dokument, mis sätestab Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses (edaspidi KESKUS) viibivate inimeste (lapsed, noored, täiskasvanud) käitumisreeglid.

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskusekodukord on kohustuslik ja kehtib kõigile noortekeskuse külastajatele. Antud kodukord on täitmiseks kõikidele, kes viibivad keskuse territooriumil, kasutavad keskuse teenuseid või osalevad keskuse poolt korraldatavatel üritustel ning sätestab käitumise ja keskuses viibimise eetilisi piire.

 

KESKUSE TERRITOORIUM.Keskuse territooriumiks on keskuse ümbrus, mis hõlmab ka Skateparki.

KÜLASTAJATE REGISTREERIMINE. Külastades esimest korda keskust registreeru ja anna enda andmed noorsootöötajale. Tulles keskusesse on külastaja kohustatud ennast registreerima noorsootöötaja juures registreerimisvihikusse.

VAHENDITE KASUTAMINE. Keskuses viibimise ajal on külastajal õigus kasutada VAHENDEID. Külastaja registreerib vahendi(te) kasutamise keskuse töötaja juures, vastutab tema kätte antud või tema poolt küsitud (endale või sõbrale) inventari ja vara eest ning peab valvama nende heatahtliku kasutamise järele.

KAHJU HÜVITAMINE. Külastaja vastutab tema kätte antud või tema poolt küsitud (endale või sõbrale) keskuse inventari ja vara eest. Keskusele (ruumide, sisustuse, vahendite jm rikkumisel) tekitatud kahju tuleb kahjutekitanul endal hüvitada. Keskuse vara ja vahendite lõhkumise korral noor kas parandab lõhutud eseme, hüvitab selle rahaliselt või toob uue asemele. Lõhutud vara või vahendi kohta on keskuse töötajal õigus võtta kahju tekitajalt seletuskiri juhtunu kohta, kus on kajastatud vanemate kontaktid.

PUHTUS JA KORD. Külastaja on kohustatud hoidma keskuse territooriumil ja siseruumides (kaasa arvatud WC ja dušširuum) ning lahkudes puhtust ning korda ja kontrollida, et ei jääks prahti maha. Kasutatud vahendid (raamatud, kirjatarbed, ajakirjad, mängud jm) asetatakse oma kohale tagasi.

Lootes järgmisel keskuse külastamisel leida eest korras vahendid ja ruumid, jätab iga külastaja enne lahkumist nad ettenähtud asendisse – tagastab vahendid, tõstab mööbli (nt. toolid vms) oma kohale, ruumist lahkudes kustutab tuled, kui peale lahkumist ei jää sinna teisi külastajaid.

ARVUTI KASUTAMINE. Külastajal on õigus kasutada arvutit 30 minutit järjest registreeritud ajal. Arvestus käib arvuti registreerimislehe abil.  Arvutis võib kasutada internetti ja keskuse poolt installitud mänge. Käituma peab vastavalt arvuti kasutamise reeglitele. Reeglite vastu eksimisel kohaldatakse arvuti kasutamise keeldu 2 nädalat.

JÕUSAALI KASUTAMINE.  Jõusaali kasutaja peab olema vanuses 15-26 ja soovitavalt käinud ka jõusaali ringis või nõu pidanud jõusaali ringi treeneriga.

PILJARDI MÄNGIMINE. Piljardi mängimiseks peab olema vähemalt 13 aastat vana.

MUUSIKA. Keskuse töötaja võib arvestada noorte muusikasoovidega, kuid vastutab ise muusikakeskuse eest, s.t. vahetab raadiokanaleid, CD plaate ja korrigeerib muusika tugevust. Muusika valikul arvestan enamuse sooviga.

ALKOHOLI, SUITSU- JA TUBAKATOODETE NING UIMASTAVATE AINETE tarvitamine keskuse ruumides ja territooriumil on keelatud, samuti on keelatud keskuses viibimine, kui kõnealuseid aineid on eelnevalt tarbitud või tuua kaasa uimastavaid aineid ja alkoholi.

VARASTAMINE. Keskus ei vastuta külastajate isiklike asjade eest. Vargusega vahele jäänud isik vastutab seaduses ettenähtud korras. Kui leiad midagi, mis ei kuulu sulle vii keskuse töötaja kätte.

VÄGIVALLATSEMINE – igasugune vägivald (nii füüsiline kui vaimne vägivald) ei ole keskuses lubatud! Keskuses ei riidle ega kakle. Vajadusel saad konfliktide lahendamisel pöörduda keskuse töötaja poole.

LEMMIKLOOMAD. Keskusesse on keelatud kaasa võtta lemmikloomi.

VÄLISRIIDED- JA JALANÕUD. Keskuses viibides võta välisriided ja välisjalanõud ära!

 

 

ÜLDEESKIRJAD/KÄITUMINE

Kõik keskuses viibijad on kohustatud käituma sõbralikult ja viisakalt, olema ausad, abivalmis ning pidama lugu teistest keskuses viibivatest inimestest.

Karjumine, röökimine, ropendamine, sülitamine, teiste norimine ja peksmineon negatiivsed eneseväljendusviisid, mida iga enesest lugupidav noor vältida püüab.

Noortekeskuses on keelatud jooksmine.

Keskuse külastaja on kohustatud täitma keskuse töötajate (juhataja, noorsootöötaja, koristaja, ringijuhendaja, vabatahtlikud) seaduspäraseid korraldusi, pidama kinni kodukorrast.

Keskuse aknaid avab ja sulgeb ning kütet radiaatorites reguleerib keskuse töötaja.

Pea kinni tegevuste ajalimiitidest ja järjekordadest (arvuti ja muud mängud)

Keskus on avatud tööpäeviti kell 14.00- 20.00, alla 13- aastased noored lahkuvad keskusest hiljemalt kell 18.00, erandi moodustavad need noored, kes on hõivatud ringide tööga hilisemal ajal. Alla 7. aastased lapsed võivad noortekeskuses viibida ainult täiskasvanu saatel.

Keskuse siseruumides ei sõideta tõukeratta, ratta, rulluiskude, rula ega muu sõiduvahendiga.

Keskuses ei sööda ega jooda (va üritused, sünnipäevad jne.)!

Keskusesse on keelatud kaasa võtta erinevaid relvi (külmrelvad, tulirelvad)!

Hoiame ruumid ja asjad, mida kasutame korras ja ei lõhu!

Oleme ausad, sõbralikud ja heatahtlikud teiste ja iseenda vastu!

Keskusesse ei tule haigena, hoia enda ja teiste tervist!

Mõtleme, mida ütleme ja arvestame kõigi erinevustega! Arvesta teisega!

Kui vajad abi küsi julgelt nõu!

 

 

Reegli rikkumise korral:

Reeglite rikkumise korral on keskuse töötajal õigus määrata korrarikkujale hoiatus või keskuse keeld keskuse külastamiseks 1 päevast kuni 1 kuuni, erijuhtumitel kohaldatakse keskuse täielik keeld keskuse juhataja käskkirjaga.

Korduvate sisekorraeeskirjade rikkumiste korral teavitatakse sellest vanemaid ning informeeritakse Keila valla haridus- ja lastekaitsespetsialisti, keskuse töötajal on õigus helistada politseisse.

Probleemide, küsimuste ja ettepanekute korral pöörduda keskuse juhataja või teiste keskuse töötajate poole.

Noortekeskuses on võimalik mängida erinevaid lauamänge, lauatennist, korvpalli, koroonat, suurt ja väikest piljardit. Noorte kasutada on jõusaal ning arvutid. Võimalik on vaadata televiisorit, kasutada dvd/vhs mängijat, laulda karaoket, joonistada ja meisterdada. Oskaja noore kasutada on trikirattad. Noortekeskuses tegutseb kunsti-, keraamika- ning poksi- ja spordiring ning toimuvad projektipõhised tegevused.

 

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, Aedlinna tee 3, Klooga alevik, Keila vald. Info telefonil: 65 20 208

 

Keskuse kohta
Klooga Noortekeskus on ärksate ja uudishimulike pesakast, väike kollane maja mändide all. 

Võimalustest
Pakume mitmekülgseid noortetöö võimalusi, käsitööst sportlike ettevõtmisteni. Klooga on keskus, kus saad oma arenguvõimele teha igas mõttes joogat.

Kontaktandmed
Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus, Aedlinna tee 3, 76703 Klooga alevik Keila vald Harju maakond
Helista telefonil: 6520208
Avatud: E-R 14:00 - 20:00

Kodulehe valmistamine aara.ee

Kodukord

Kodukord

Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse kodukord Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus on Keila valla noorsootööasutus, mis võimaldab noortel suhtlemist ja arendavat vabaaja tegevust kodu- ja koolivälisel ajal Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuse kodukord on dokument, mis sätestab Klooga Kultuuri- ja Noortekeskuses (edaspidi KESKUS) viibivate inimeste (lapsed, noored, täiskasvanud) käitumisreeglid

Kodukord

www.klooganoortekeskus.ee © 2015 Klooga Kultuuri- ja Noortekeskus